Εκτύπωση

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δημοσίευσε σήμερα την έκδοση για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), η οποία βασίζεται σε περιεκτικά στοιχεία του 2020, που επικυρώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωστάτ. 

Πατήστε εδώ.