Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2022.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 274 τον Ιούνιο 2022 σε 284 τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 5,48% στα €8.226,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με €8.704,0 εκ. τον Ιούνιο 2022.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2022 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.