Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €301,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €399,2 εκ. τον Ιούνιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 2,4%, σε σύγκριση με 2,7% τον Ιούνιο 2023. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2023 έφθασε στα €51,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €100,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €123,2 εκ. τον Ιούνιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,0%, σε σύγκριση με -1,2% τον Ιούνιο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2023 έφθασε στα €25,0 δισ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.