Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2021.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 235 τον Σεπτέμβριο 2021 σε 257 τον Δεκέμβριο 2021, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,4% στα €8.740,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με €8.535,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου 2022 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.