Εκτύπωση

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2020

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την ετήσια Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2020. H ΕΧΣ καλύπτει θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου και καταγράφει τους σημαντικότερους μεσοπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. H ΕΧΣ επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου και στους κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίσει ως επακόλουθο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των συνεπακόλουθων αυξημένων μακροοικονομικών ευπαθειών που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων και στον εγχώριο ιδιωτικό μη-χρηματοοικονομικό τομέα.  

Η ΕΧΣ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.