Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €581 εκατομμύρια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €58 εκατομμυρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ελβετία.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν μείωση της τάξης των €15 εκατομμυρίων κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο.

Πατήστε εδώ.