Εκτύπωση

Οικονομικό Δελτίο

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020.  Πέραν της ανάλυσης των εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία και των μακροοικονομικών προβλέψεων, το Δελτίο περιλαμβάνει πλαίσιο για το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό στην Κύπρο και μερικά κύρια αποτελέσματα από σχετική δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγε η ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.