Εκτύπωση

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2021

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την ετήσια Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2021. H ΕΧΣ καλύπτει θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου και καταγράφει τους σημαντικότερους μεσοπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. H ΕΧΣ επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, στους κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίσει ως επακόλουθο της πρόσφατης γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης και των συνεπακόλουθων αυξημένων μακροοικονομικών ευπαθειών που αφορούν τους διάφορους τομείς του χρηματοοικονομικού συστήματος.  

Η ΕΧΣ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.