Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €349,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €362,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,2%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2021 έφθασε στα €47,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €2,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €583,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2020.  Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 3,1%, σε σύγκριση με 2,7% τον Δεκέμβριο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2021 έφθασε στα €31,8 δισ.

Το Διάταγμα αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών το οποίο εκδόθηκε τον Μάρτιο 2020 και αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ., έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το νέο διάταγμα, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2021, αφορά δάνεια πολύ μικρότερης συνολικής αξίας, με αποτέλεσμα τη σημαντικά χαμηλότερη αυξητική επίδραση της αναστολής δόσεων στις πιο πάνω μεταβολές των δανείων.

Πατήστε εδώ.