Εκτύπωση

Έκδοση κοινού αναμνηστικού κέρματος για τα τριάντα πέντε χρόνια ύπαρξης του Προγράμματος ERASMUS+

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση κοινού αναμνηστικού κέρματος ονομαστικής αξίας €2. Πρόκειται για κέρμα κυκλοφορίας, κοπής 2022.