Εκτύπωση

Επανεξέταση του προσδιορισμού των ΚΕΠΕΥ ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ολοκλήρωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Βάσει της επανεξέτασης, η ΚΤΚ αποφάσισε ότι καμία ΚΕΠΕΥ δεν δύναται να εμπίπτει στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.