Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2019 (2019Τ3).

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε το 2019Τ3 έλλειμμα €11,9 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €37,6 εκατ. το 2018Τ3. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου κατέγραψε μικρή χειροτέρευση το 2019Τ3, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €24.869,3 εκατ., έναντι €24.834,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €208.112,8 εκατ. το 2019Τ3, σε σύγκριση με €208.114,5 εκατ. το 2019Τ2.

Πατήστε εδώ.