Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2020. Η δημοσίευση έχει εμπλουτιστεί με 11 γραφήματα, για καλύτερη οπτική παρουσίαση των στοιχείων.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 178 τον Δεκέμβριο 2019 σε 189 τον Μάρτιο 2020, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε σημαντική μείωση της τάξης του 8,7% στα €5.563,9 εκ. τον Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με €6.093,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2019.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2020 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.