Εκτύπωση

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισμό μελών του Συμβουλίου Προσφυγών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόσκληση  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισμό μελών του Συμβουλίου Προσφυγών (Board of Appeal) των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με προσφυγές που ασκούνται κατά ορισμένων μεμονωμένων αποφάσεων των Αρχών. Ενόψει της λήξης της θητείας ορισμένων μελών του Συμβουλίου Προσφυγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύσταση καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων με σκοπό τον διορισμό τακτικών και/ή αναπληρωματικών μελών στο Συμβούλιο Προσφυγών. Αφού λάβει τον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφιοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη να προβούν σε δήλωση ενώπιον του και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των Μελών του.

Ο πιο κάτω σύνδεσμος παρέχει λεπτομέρειες αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθώς και τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας:

Call for candidates for the ESA’s Board of Appeal

Η προθεσμία για την υποβολή ενδιαφέροντος λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2021, 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.