Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €311,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €295,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 2,0%, σε σύγκριση με 1,9% τον Δεκέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2020 έφθασε στα €48,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €119,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €1,8 δισ. τον Δεκέμβριο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,9%, σε σύγκριση με -4,3% τον Δεκέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2020 έφθασε στα €33,6 δισ.

Πατήστε εδώ.