Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2019.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 155 τον Μάρτιο 2019 σε 160 τον Ιούνιο 2019, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4% και έφθασε στα €5488.6 εκ. τον Ιούνιο 2019, σε σύγκριση με €5254.9 εκ. τον Μάρτιο 2019.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Αυγούστου 2019 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.