Εκτύπωση

Παραπομπή σε Ανακοίνωση της ΕΚΤ

Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει εκδώσει Ανακοίνωση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις μονάδες παροχής στατιστικών στοιχείων πληρωμών αναφορικά με την παράταση υποβολής των στοιχείων τους, υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού 2019 (Covid-19).

Η υπό αναφοράν Ανακοίνωση βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο (μόνο στα αγγλικά):

Link