Εκτύπωση

Επιμόρφωση του Κοινού


Μέσα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών έχουν συλλογικά αναλάβει την πρωτοβουλία να συμβάλουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Το νομοθετικό πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τομέα, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, κυρίως λόγω της  ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε δεδομένο ότι οι καταναλωτές  χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση για χρηματοοικονομικά θέματα, ούτως ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις δυσκολίες που ενέχουν τέτοια θέματα.

Οι εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα, δημιούργησαν τη  Συντονιστική Επιτροπή Επιμόρφωσης του Κοινού η οποία ετοίμασε σειρά άρθρων για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων θεμάτων τα οποία δημοσιεύονται πιο κάτω και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ