Εκτύπωση

Διατάγματα για καθορισμό εύλογων τελών στα πλαίσια του Περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ενεργώντας εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμο του 2017, έχει εκπονήσει σχετική μελέτη στη βάση της οποίας έχει προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για καθορισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε τραπεζικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω Λογαριασμών Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη δέσμη μέτρων που πρότεινε η ΚΤΚ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, (i) τη θέσπιση ανώτατης χρέωσης (πλαφόν) ύψους €36 (Ευρώ) ανά ημερολογιακό έτος στις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται μέσω Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά, καθώς και (ii) την επιβολή μηδενικών χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών (ΑΤΜ) στην Κύπρο και επιπρόσθετα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΤΚ εκφράζει την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι στο Διάταγμα που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετήθηκε πλήρως η δέσμη μέτρων που εισηγήθηκε η ΚΤΚ. Αυτή η δέσμη μέτρων, αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της προσβασιμότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές για τη διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών.

Καταληκτικά, ο Διοικητής της ΚΤΚ κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του στον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, καθώς και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος για τη στήριξη του πολίτη αλλά και της οικονομίας γενικότερα.