Εκτύπωση

Πρόσθετο μέτρο της ΚΤΚ για στήριξη της οικονομίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει πρόσθετο μέτρο, σε συνέχεια των μέτρων που έλαβε μέχρι σήμερα με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.  

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αποφάσισε να επιμηκύνει κατά 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εισαγωγής του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII (Other Systemically Important Institutions) της Κύπρου[1], απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου.

H απελευθέρωση των πιο πάνω κεφαλαίων, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα για την απορρόφηση δυνητικών ζημιών τους και για τη χρηματοδότηση σε πολλαπλάσιο βαθμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

 

[1] Τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII της Κύπρου είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η RCB Bank Ltd, η Eurobank (Cyprus) Ltd, η Alpha Bank (Cyprus) Ltd και η AstroBank Ltd.