Νομισματική Επισκόπηση

Η Νομισματική Επισκόπηση παρέχει μηνιαία νομισματικά στοιχεία για το ενεργητικό και παθητικό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς και των τραπεζών, τους παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική προσφορά χρήματος, πράξεις νομισματικής πολιτικής, την διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια κ.α.

Από τον Ιανουάριο 2008, η “Νομισματική Επισκόπηση” έχει αντικατασταθεί από την έκδοση “Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές”.

Η Νομισματική Επισκόπηση είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική.