Χριστόδουλος Πατσαλίδης

 

Ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης είναι οικονομολόγος και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου (PhD Economics) από το London School of Economics, University of London (1989).

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, προσελήφθη στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όπου εργάστηκε στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εξωτερικού Χρέους και Συναλλαγματικών Αποθεμάτων (1989 - 1996). Ακολούθως, ο κ. Πατσαλίδης συνέχισε την καριέρα του στην Τράπεζα Κύπρου όπου και εργάστηκε για 25 σχεδόν χρόνια (1996 - 2020). Διηύθυνε την Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων και στη συνέχεια ανέλαβε τον τομέα των Χρηματοοικονομικών Αγορών. Το 2013, διορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής Διαχείρισης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, προήχθη σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών, και τελικά σε Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Την περίοδο 2018 - 2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της θυγατρικής του εταιρείας Artemis Credit Bureau.

Τον Οκτώβριο του 2020 αποχώρησε από την Τράπεζα Κύπρου. Ακολούθως παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό στους τομείς των τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών, της διαχείρισης κεφαλαίων, και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Κατά την περίοδο 2017 - 2023 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Από το 1989 είναι μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Οικονομικών Μελετών. Το Μάρτιο του 2023, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Ειδικός Σύμβουλος του σε θέματα οικονομίας.

Από τις 11 Απριλίου 2024, είναι Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Φωτογραφία Διοικητή σε υψηλή ανάλυση