Εκτύπωση

Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Η Αρχή Εξυγίανσης συνεχίζει την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών αναφορικά με τη συμμετοχή ύψους 9,6% που κατέχει η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ.

Οι τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και HSBC Bank plc έχουν διοριστεί σε σχέση με τις εν λόγω στρατηγικές επιλογές.