Εκτύπωση

Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συνήλθε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 2017, σε ολοήμερη συνεδρία με θέμα την αναδιοργάνωση της Τράπεζας.

Κατά τη συνεδρία, στην οποία παρέστησαν και τα μέλη του Γραφείου Διαχείρισης του Έργου της Αναδιοργάνωσης, εξετάστηκαν εις βάθος οι εισηγήσεις των συμβουλευτικών οίκων που είχαν επιλεγεί για το σκοπό αυτό ύστερα από διαγωνισμό καθώς και αυτές του Γραφείου Διαχείρισης του Έργου.

Ειδικότερα, στην ημερήσια διάταξη του ΔΣ περιλαμβάνονταν η οργανωτική διάρθρωση και οι ρόλοι και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι ανάγκες στελέχωσης και εκσυγχρονισμού της ανέλιξης του προσωπικού, και άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις των συμβουλευτικών οίκων.

Προς το σκοπό αυτό για όσα θέματα απαιτείται διαβούλευση ή κοινές συνεννοήσεις θα ενημερωθεί σύντομα το προσωπικό της Τράπεζας καθώς και η ΕΤΥΚ.