Εκτύπωση

Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2016

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου – δηλαδή του εγχώριου τομέα των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης για το Σεπτέμβριο του 2016, προκύπτει ότι τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένες, με μια μικρή μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο, με το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα να φτάνει το 354,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο τέλος Μαρτίου 2016. Ωστόσο, οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα με οριακή πτώση στο 127,3% και 226,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος Μαρτίου του 2016. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο επίπεδο του 243,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με 252,0% το προηγούμενο έτος.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται και στοιχεία για τη χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων. Όσον αφορά τα ακίνητα, οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, ωστόσο, φαίνεται να σταθεροποιούνται και ο ρυθμός μείωσης να περιορίζεται, καθώς υπάρχουν νέες ενδείξεις εγχώριας ζήτησης και ζήτησης από το εξωτερικό, υποβοηθούμενες από τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Επιπλέον, με βάση τα ενοποιημένα στοιχεία προληπτικής εποπτείας, σε απόλυτους αριθμούς, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2016 κατά €1,1 δις, στα €27,7 δις. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ως ποσοστό επί του συνόλου των χορηγήσεων έφθασε το 49,4% τον Ιούνιο του 2016 παρουσιάζοντας αύξηση από 48,5% κατά τον Μάρτιο του 2016. Ωστόσο, ο δείκτης αυξήθηκε λόγω της μεγαλύτερης μείωσης στις συνολικές χορηγήσεις, συγκριτικά με τη μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Η επιστροφή της χώρας σε μέτρια οικονομική ανάπτυξη από τις αρχές του 2015, υποβοηθεί τις προσπάθειες των τραπεζών για την αναδιάρθρωση των δανείων και στην παροχή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.