Εκτύπωση

Οικονομικό Δελτίο

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα το Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2016. 

Πατήστε εδώ.

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι από την επόμενη έκδοσή του, δηλαδή τον Ιούνιο 2017, το Οικονομικό Δελτίο δεν θα περιλαμβάνει το Στατιστικό Παράρτημα, το οποίο περιέχει πίνακες με χρονοσειρές διάφορων βασικών στατιστικών στοιχείων. 

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που τώρα περιέχονται στο Στατιστικό Παράρτημα, δημοσιεύονται σε άλλους ιστοχώρους όπως της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου ή/και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παραμένει πάντοτε στη διάθεση των παραληπτών του Οικονομικού Δελτίου για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό.