Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί στενά τις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνεχίζει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160624.el.html