Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2016, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2016.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2016 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €269,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €343,4 εκ. τον Ιούνιο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 5,5%, σε σύγκριση με 5,4% τον Ιούνιο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2016 έφθασε στα €47,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €178,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €550,5 εκ. τον Ιούνιο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -11,7%, σε σύγκριση με -12,3% τον Ιούνιο 2016. Το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούλιο 2016 έφθασε στα €54,1 δισ.