Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €332,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €174,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 7,1%, σε σύγκριση με 6,2% τον Φεβρουάριο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2017 έφθασε στα €49,6 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €132,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €139,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -5,1%, σε σύγκριση με -6,3% τον Φεβρουάριο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Μάρτιο 2017 ανήλθε στα €55,0 δισ.