Εκτύπωση

Λήξη της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων της κυπριακής λίρας

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί της Υιοθέτησης του ευρώ Νόμο (Ν33Ι/2007), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, η περίοδος για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων κυπριακής λίρας σε τραπεζογραμμάτια ευρώ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Τα τραπεζογραμμάτια που μπορεί να ανταλλάσσονται παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ονομαστική αξία

Χρονολογίες έκδοσης

£20

1992-2004

£10

1977-2005

£5

1979-2003

£1

1979-2004

500 μιλς

1982

50 cent

1983-1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω τραπεζογραμμάτια θα ανταλλάσσονται σε μετρητά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση (δωρεάν), αφού πρώτα τύχουν του νενομισμένου ελέγχου και δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι τα παρουσιάζουν προσωπικά στο ταμείο της ΚΤΚ.

Στην περίπτωση που τα τραπεζογραμμάτια θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, επί ιδίω κινδύνω, στην ΚΤΚ, η διεύθυνση έχει ως ακολούθως:

Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Λεωφόρος Κέννεντυ 80

1076 Λευκωσία

Κύπρος

Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή θα γίνεται πάντοτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Τυχόν χρεώσεις, αυτές θα αφορούν μόνο τα απευθείας έξοδα διενέργειας εμβασμάτων. Για να γίνει έμβασμα, ο αποστολέας θα πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα τράπεζας δικαιούχου
  • SWIFT code της τράπεζας
  • Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού (ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του αποστολέα)
  • Αριθμός IBAN του λογαριασμού
  • Τηλέφωνο δικαιούχου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση δικαιούχου (όπου υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΤΚ μέσω:

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: numismatic.orders@centralbank.cy
  • τηλεομοιότυπου:                  +357 22714930
  • τηλεφώνου:                          +357 22714191, +357 22714152