Εκτύπωση

Εισφορά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα αντί αποστολής Χριστουγεννιάτικων καρτών

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενημερώνει τους φίλους και συνεργάτες ότι και φέτος, αντί της αποστολής Χριστουγεννιάτικων καρτών, θα δοθεί χρηματική εισφορά σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.