Εκτύπωση

Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για τον Σεπτέμβριο 2018.

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου – δηλαδή τον εγχώριο τομέα των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Πατήστε εδώ.