Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2017.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 26% στα €3.454,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση με €2.740,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου 2018 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.