Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2018.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 110 τον Δεκέμβριο 2017 σε 123 τον Μάρτιο 2018, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους έφθασε στα €4.446,1 εκ. τον Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με €3.454,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2017, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 29%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών όσο και ο αριθμός τους, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2018 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.