Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2017.

 

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €432,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €168,8 εκ. τον Μάιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,2%, σε σύγκριση με 5,9% τον Μάιο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2017 έφθασε στα €48,5 δισ.

 

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €43,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €193,6 εκ. τον Μάιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -0,7%, σε σύγκριση με -1,6% τον Μάιο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2017 ανήλθε στα €54,3 δισ.