Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €201,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €2,4 δισ. τον Απρίλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,6%, σε σύγκριση με 4,5% τον Απρίλιο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2018 έφθασε στα €50,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €66,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €100,0 εκ. τον Απρίλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,8%, σε σύγκριση με -2,0% τον Απρίλιο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €48,8 δισ. τον Μάιο 2018.

Πατήστε εδώ.