Εκτύπωση

Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το δελτίο του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) για το 2ο τρίμηνο του 2018. Το τριμηνιαίο δελτίο, που περιλαμβάνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, καθώς και οι χρονοσειρές του δείκτη τιμών κατοικιών είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.