Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 1ο εξάμηνο του 2017

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €472 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Μεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών του κλάδου, που αφορούν κυρίως διαχείριση πληρωμάτων και τεχνική (μηχανολογική) συντήρηση πλοίων, παρέχονται προς εταιρείες στην Ευρώπη, και αφορούν κυρίως πλοία που είναι εγγεγραμμένα σε ξένα νηολόγια.
  • Οι πληρωμές του κλάδου προς το εξωτερικό παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 1%, και αφορούν κυρίως μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Πατήστε εδώ.