Εκτύπωση

Η περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγία


Το Ατομικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Προσώπων που κατέχουν ΚΘ σε ΑΠΙ και το Υπόδειγμα Αξιολόγησης Συλλογικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου ΑΠΙ που αναφέρονται στην Οδηγία, βρίσκονται αναρτημένα εδώ.

Σχετικά Έγγραφα

Ανεπίσημη Ενοποίηση της Οδηγίας για την Αξιολόγηση της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (2022)

Η περι της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τροποποιητική) Οδηγία του 2022

Ανεπίσημη Ενοποίηση της Οδηγίας για την Αξιολόγηση της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα

Η περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τροποποιητική) Οδηγία του 2020

Η περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγία του 2020

2014 - Η περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ στις 29 Απριλίου 2020

2014 - Ατομικό Ερωτηματολόγιο για την Αξιολόγηση της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ στις 29 Απριλίου 2020