Εκτύπωση

Στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ, ανά χώρα 


Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών διανέμει στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ με ανάλυση κατά χώρα. Η ενημέρωση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σύνδεσμος για τους πίνακες: 

http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/index.en.html