Εκτύπωση

Έκδοση «Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών»


Η έκδοση Στατιστικά στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών είναι μία τριμηνιαία έκδοση, η οποία παραθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους Επενδυτικούς Οργανισμούς (ΕΟ), ξεκινώντας από το τρίμηνο αναφοράς Δεκέμβριος 2008. Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από ΕΟ κατοίκους Κύπρου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38).Οι ακόλουθοι πίνακες περιλαμβάνονται στη δημοσίευση:

1.    Στατιστικά στοιχεία ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών

2.    Στατιστικά στοιχεία παθητικού των επενδυτικών οργανισμών

3.    Συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών, κατά είδος επένδυσης

4.    Συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών, κατά είδος επενδυτικού οργανισμού

Η έκδοση δημοσιεύεται σύμφωνα με το ημερολόγιο δημοσίευσης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκδοση.

Η έκδοση Στατιστικά στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών είναι διαθέσιμη και στα Αγγλικά.