Προηγούμενοι Διοικητές

 
-  Κωνσταντίνος Ηροδότου (Απρίλιος 2019 - Απρίλιος 2024)
-  Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Απρίλιος 2014 - Απρίλιος 2019)
-  Πανίκος Ο. Δημητριάδης (Μάιος 2012 - Απρίλιος 2014)
-  Αθανάσιος Ορφανίδης (Μάιος 2007 – Μάιος 2012)
-  Χριστόδουλος Χριστοδούλου (Μάιος 2002 - Απρίλιος 2007)
-  Αυξέντης Αυξεντίου (Μάιος 1982 - Απρίλιος 2002)
-  Χριστάκης Στεφανή (Οκτώβριος 1965 - Απρίλιος 1982)
-  Χάρης Γαβριηλίδης (Ιούλιος 1963 - Οκτώβριος 1965)