Εκτύπωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

17 Νοεμβρίου 2022

Ημ. Απόφασης:

14 Νοεμβρίου 2022

Αναφορικά με:

Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα

 

 

 

Νομοθεσία:

Οι περί των Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2022

Θέμα:

Συνολικό πρόστιμο €6.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι