Εκτύπωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

12 Ιανουαρίου 2022

Ημ. Απόφασης:

22 Ιανουαρίου 2021

Αναφορικά με:

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 

Νομοθεσία:

Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 5) του 2021

Θέμα:

Διοικητικό πρόστιμο €85.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι

 

Σχετικά Έγγραφα