Εκτύπωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

12 Ιανουαρίου 2022

Ημ. Απόφασης:

30 Αυγούστου 2021

Αναφορικά με:

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 

 

 

Νομοθεσία:

Οι περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2019

Θέμα:

Διοικητικό πρόστιμο €51.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι

 

Σχετικά Έγγραφα