Εκτύπωση

Εργαλείο Αναφοράς Παραβάσεων

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία συνδέσμου για την επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά παραβάσεων/καταγγελιών δυσλειτουργιών αναφορικά με τις τράπεζες ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την υποβολή σχετικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.