Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 καθώς και τα αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2010 – 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε χειροτέρευση καθώς καταγράφηκε έλλειμμα €456,8 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €69,6 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο του 2016 κατέγραψε μικρή βελτίωση καθώς παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού €21.489 εκατ. έναντι €21.604 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €96.549 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με €98.049 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.