Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαΐου 2016

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα νέα στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαΐου 2016.

Πατήστε εδώ.