Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2016

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα νέα στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2016.

Πατήστε εδώ.