Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2017. Τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2016 έχουν αναθεωρηθεί, καθώς οι πλείστες ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τα ΝΧΙ είναι τώρα διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017 αναθεωρήθηκαν αναλόγως.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €155,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €322,1 εκ. τον Μάρτιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,4%, σε σύγκριση με 7,1% τον Μάρτιο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2017 έφθασε στα €49,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €91,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €28,0 εκ. τον Μάρτιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -5,0%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Απρίλιο 2017 ανήλθε στα €54,6 δισ.